Kamra-túra

Felhívás fúrt kutak vízminőségének vizsgálatára

A Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat aFöldművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának keretébenivóvízminőség javításra nyert támogatást a tanyák, valamint az alföldi tanyástérségek megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek keretében korlátozottszámban, de lehetőség nyílik a fúrt kutak vízminőségének vizsgálatára. A tanyákkiválasztása az önkéntes jelentkezést követően, azok beérkezésének sorrendjébentörténik.

AmennyibenÖn is szeretné, hogy a kútja vizének minősége ingyenesen bevizsgálásrakerüljön, a mellékelt jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni, és eljuttatnia megadott címre 2016. január 20-ig.

Jelentkezési lap tanyai gazdaságok vízminőség vizsgálatához

Vissza