Kamra-túra

Indítjuk sikeres pályázatunk megvalósítását!

Sikeresen pályáztak a Tanyafejlesztési Programban az Agrárgazdasági Kamara nonprofit gazdasági társaságai

A Tanyafejlesztési Program keretében a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése célterületen a Bács Agrárház Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Kft. a Nemzeti Agrárkamara, a NAK Bács-Kiskun Megyei és Csongrád Megyei Szervezeteinek partnerségével sikeres pályázatot nyújtottak be. A két szervezet közel 50 millió forint támogatást nyert.
A fejlesztési projektek a kistermelő tanyai gazdaságok vertikumépítését, direktértékesítést, a jövedelemszerző képesség javítását hivatottak előmozdítani a vidékfejlesztés eszközeivel; különös tekintettel a közösségi marketingre, képzésre, ismeretterjesztésre.
A komplex fejlesztési projektek többek között a város – vidék kapcsolatok erősítésével, a tanyai termékeknek a város piacán való megjelenéséhez járulnak hozzá.
A két projekt közvetlen bekapcsolódási lehetőséget biztosít több száz tanyai gazdálkodó részére, a gazdaságában előállított termékek fogyasztók körében való megismertetése, a fogyasztói szokások orientálása területén.
A Bács Agrárház Nonprofit Kft. megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a megváltozott természeti adottságok között gazdálkodó homokháti tanyai gazdaságok megőrzésére, fejlesztésre, alkalmazkodó képességük előmozdítására. A több éves munka eredményeként kialakult a Kamra-túra Homokháti Gazdák Hálózata egy olyan gazdatársulás, ahol a gazdák többsége részt vesz a vertikumban, rendelkezik megfelelő ismeretekkel a termékek piacra juttatása területén, az általuk előállított termékek alkalmasak a „Homokhátság” helyi termék védjegy használatára.
A projekt keretében, ezekre az eredményekre támaszkodva kerül sor direktértékesítő-, falusi vendégasztalt működtető gazdaságok túraútvonalának kialakítására és piaci bevezetésének megkezdésére, magyar-német nyelvű túraútvonal térkép közreadásával, az útvonalak sajtó és a beutaztató idegenforgalmi irodák részére történő bemutatásával.
Elkészítésre és közreadásra kerül egy termékkatalógus, ami a homokháti kistermelő gazdaságok termékeit mutatja be. A promóciós anyag a helyi termékeket hivatott népszerűsíteni. Célja, hogy ráirányítsa az önkormányzatok, a térségben működő nagyvállalatok vezetőinek figyelmét, hogy reprezentáció során helyi terméket kínáljanak, ajándékozzanak.
A Homokhátság védjegy, az általa megkülönböztetett termékek piaci bevezetését a projekt keretében megvalósuló reklámkampány segíti.
A kistermelők ismereteinek bővítése érdekében korábban közreadott népszerű kiadványok utánnyomásra kerülnek. Tananyag készül a megújuló energia hasznosítása tanyákon témakörben, és megvalósul két 30 órás képzés valamint ugyanebben a témában a Homokháti füzetek ismeretterjesztő sorozat következő elemét forgathatják majd az érdeklődő gazdálkodók.

A projekt megvalósításának időszakában minden érdeklődő tájékozódhat a bekapcsolódás, a különböző rendezvényeken való részvétel lehetőségéről a www.homokhatsag.hu és a www.bacsagrarhaz.hu honlapokon.


Vissza