Kamra-túra

A Kamra-túra Gazdaudvar Hálózat Egyesület létrehozása szervezetfejlesztő megbeszélése

Tisztelt Kamra-túra Gazdaudvar Hálózati Tag!

A BKM Agrárkamara aTanyafejlesztési Program előző szakaszában nyertes projektje záró értékelésén,a jelenlévő hálózati tagok egybehangzóan a Kamra-túra Gazdaudvar Hálózatszervezetfejlesztése mellett szóltak.

Mint arról már korábban istájékoztattuk a Kamra-túra Hálózat tagjait, a tanyafejlesztési program jelenszakaszában az elnyert támogatás lehetővé teszi a hálózati forma átalakítását,civil szervezet létrehozását.
A Kamra-túra Gazdaudvar Hálózat Egyesület létrehozása szervezetfejlesztő megbeszélése

 2013. március 20. (szerda) 9.00 órakor

a BKM Agrárkamara székházában kerül megtartásra.

A rendezvényre ezútontisztelettel meghívjuk!

Különösen számítunk azokra agazdálkodókra, akik előzetesen jelezték a szervezetben való részvételi, amegalakulás keretinek kialakításában való közreműködési szándékukat.

A rendezvényt, melynek célja ajövőkép megfogalmazása, a „csapatépítés” dr. Kecskés László vezeti le,akivel a Hálózat tagjai a Homokháti célprogramban számos sikeres projektmegvalósítása során találkozhattak.

Megítélésünk szerint a Hálózatképes az önszerveződésre/önigazgatásra. Bízunk benne, hogy a többévesegyüttműködés, a kialakult összetartozás valóban megalapozza a szervezetfejlesztését, civil forma kialakítását; nevezetesen az egyesület életre hívását.

Kérjük, hogy fentiek ismeretébenéljenek a lehetőséggel, tájékozódjanak a kérdésben, és tevőlegesen vegyenekrészt a Hálózat számára jelentős előrelépést hozó új szervezeti forma létrehozásában.

Program:

9.00 regisztráció

9.15 Szervezetfejlesztés, az Alapszabály tervezet megvitatása, aműködéssel kapcsolatos kérdések tisztázása (az Alapszabály tervezet a www.homokhatsag.huhonlapon 2013.március 18. napjától elérhető)

Levezeti: dr. Kecskés László

12.00 büfé ebéd

12.45 CLLD: Közösségvezérelt helyi fejlesztések jelentősége, jövőbenilehetőségek

Előadó: dr. Kecskés László

13.15 Tájékoztató a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi FejlesztésiTanács megalakulásáról

Előadó: dr. Kecskés László

13.30 Homokháti termékek polca beszállítói lehetőségről tájékoztató

Előadó: Domján Gergely

14.00 Jövőkép; kötetlen beszélgetés

Levezeti: Nagy Lászlóné

 

Kedves Hálózati Tagok!

Kérjük, hogy részvételiszándékukat (ebéd megrendelés miatt) jelezni szíveskedjenek:

- e-mail: mak.sandorne@agrarkamara.huvagy telefonon: 76/ 497 -072

Csatoltan megküldjük a tervezettbeszállítói tevékenység előkészítését célzó felmérőlapot, kérjük, akit érdekel,szíveskedjen kitölteni és kamaránk részére visszajuttatni vagy a rendezvényremagával hozni.

Köszönettel és baráti üdvözlettel: Nagyné Zsuzsaprojektmenedzser

Termék felmérőlap Kamra-túra Gazdaudvar Hálózat létrehozandó egyesülete termékeire


Vissza